Bewindvoering
Diensten
Direct aanmelden
Contact
Downloads
Diensten

Welke werkzaamheden behoren wel tot de diensten van De Jongh & Duijn bewindvoering?

Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente (dit is inkomensafhankelijk)
Aanvragen van diverse toeslagen o.a. zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget
Aanvragen van verzekeringen o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering
Aanvragen schuldhulpverlening (indien nodig)
Betalen van vaste lasten
Betalen van leefgeld aan de cliënt
Declareren nota’s bij ziektekostenverzekeraar
Betalingsregelingen treffen voor schulden onder de € 500,-
Openen van een beheerrekening
Opstellen van een budgetoverzicht
Verzorgen van de belastingaangifte (box 1)
Verzorgen van Rekening en Verantwoording kantongerecht
Versturen van maandelijkse financiële overzichten naar de cliënt


Welke werkzaamheden behoren niet tot de diensten van De Jongh & Duijn bewindvoering?

Betalingsregelingen treffen voor schulden boven de € 500,-
Aanvragen van identiteitskaart/paspoort
Aanmelden bij UWV werkbedrijf
Aanvragen van DigiD
Aanleveren van medische gegevens
Verzorgen van de belastingaangifte box 2 en 3
Inschrijven bij de basisadministratie in een gemeente
Zorgdragen voor huisvesting
Werkzaamheden met betrekking tot kinderen (aanmelding school etc.)