Bewindvoering
Diensten
Direct aanmelden
Contact
Downloads
Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

 

De kantonrechter kan een meerderjarig persoon die (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar financi

ële zaken te regelen onder beschermingsbewind te stellen.

 

Een bewindvoerder neemt dan de verantwoordelijkheid van het vermogen van deze persoon over. Wie kan er beschermingsbewind aanvragen?

Verschillende mensen kunnen verzoeken om het bewind in te stellen, dat kan de betrokkene zelf zijn, maar ook de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of andere levensgezel, zijn/haar familie of zijn voogd, curator of mentor zijn.


Wat is de procedure van aanmelding en opstartfase?

U kunt zich zowel telefonisch als per e-mail aanmelden. Onze contactgegevens vindt u onder het kopje contact. Wij zullen dan een vrijblijvend gesprek inplannen met u. Wij kunnen tijdens dit gesprek een aanvraag voor het beschermingsbewind gaan invullen. Voor deze aanvraag hebben wij de volgende gegevens van u nodig;

  • Kopie legitimatie (paspoort/identiteitskaart)
  • Eventueel een schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld uw hulpverlener of een familielid op wiens verzoek het bewind wordt aangevraagd 
  • Laatste inkomstengegevens 


Als u deze gegevens compleet heeft zullen wij samen met u het aanvraagformulier invullen. Deze formulieren worden verzorgd door De Jongh & Duijn bewindvoering. 

Zodra wij de aanvraag compleet hebben, zullen wij deze versturen naar het kantongerecht. De rechtbank zal een zitting plannen waarbij u en een van onze medewerkers aanwezig dienen te zijn. Tijdens deze zitting zal bekeken worden of het beschermingsbewind daadwerkelijk nodig is en of dit voor u de juiste oplossing is.
 

Zodra deze beschikking in ons bezit is, zullen wij voor u een beheerrekening openen bij de Rabobank. Het is de bedoeling dat op deze beheerrekening al uw inkomen wordt gestort en dat vanaf deze rekening alle betalingen worden verricht. Wij zullen alle instanties aanschrijven dat u een nieuw rekeningnummer heeft. Dit zal enige tijd in beslag nemen. De Jongh & Duijn bewindvoering zal u wekelijks leefgeld vanaf de beheerrekening uit betalen. Wat kost beschermingsbewind?

Het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOVCK) stelt jaarlijks de tarieven vast. Voor de exacte kosten kunt u contact opnemen met ons. 


Naast deze tarieven betaalt u eenmalig griffierechten aan de rechtbank voor de zitting die plaats zal vinden naar aanleiding van het verzoek tot onderbewindstelling. Bijzondere bijstand:

Mocht uw inkomen niet toereikend zijn om bovenstaande kosten zelf te betalen gaan wij bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. De kosten voor beschermingsbewind worden dan hieruit betaald.
Deze aanvraag behoort tot ons takenpakket. 


Hoe is de controle op uw bewindvoerder geregeld?

De bewindvoerder legt jaarlijks rekening en verantwoording af over de financiën van elke cliënt aan de rechtbank. Tevens worden er kopieën van alle afschriften van de beheerrekening naar u toegestuurd zodat ook u inzicht kan houden in uw eigen financiën.